Cenník

Cenník lekárskych výkonov neuhrádzaných zdravotnými poisťovňami na základe zákona č. 577/2004, platný od 01.07.2018 MUKTAMED s.r.o.

Výkony na výslovnú  žiadosť pacienta

 

Vyšetrenie CRP (do 5 min.) - ZP Union, doplatok za materiál - nadštandard

3,- €

Vyšetrenie CRP (do 5 min.), ak to zdravotná poisťovňa pacienta nehradí - na vlastnú žiadosť (ZP VŠZP, Dôvera) - nadštandard

7,- €

Vyšetrenie krvi na vlastnú žiadosť pacienta alebo v prípade, že odber neordinoval všeobecný lekár                  (bez žiadanky) - 1 odber

10,- €

Vyšetrenie EKG na vlastnú žiadosť pacienta

10,- €

Podanie injekcie, ktorú neindikoval všeobecný lekár pre dospelých, s ktorým má pacient uzatvorenú Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

2,- €

Vyšetrenie skrytého krvácania v stolici (FOB test) na vlastnú žiadosť pacienta (príp. strata testu 5,- €)

12,- €

Laboratórne vyšetrenie základnej biochémie, nehradené zo zdravotného poistenia do max. ceny:

20,- €

Laboratórne vyšetrenie hormonálneho profilu, nehradeného zo zdravotného poistenia - štítna žľaza, pohlavné hormóny do max ceny:

50,- €

Laboratórne vyšetrenie onkomarkerov, nehradené zo zdravotného poistenia do max. ceny:

80,- €

Laboratórne vyšetrenie neindikované zo zdravotného hľadiska, minerály (15,- € ) a stopové prvky (Se,Zn,Cu,Hg,Pb) do max. ceny:

100,- €

Vyšetrenie krvnej skupiny 

15,- €

Laboratórne vyšetrenie serológia - neindikované zo zdravotného hľadiska (syfilis, HIV, HBsAg, antiHCV)

30,- €

Laboratórne vyšetrenie nehradené zo zdravotného poistenia, alergény do max. ceny:

80,- €

Kultivačné vyšetrenie výter z nosa a tonzíl, plus citlivosť na ATB

20,- €

Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti:

 

Pred pobytom, prácou a štúdiom v zahraničí, pre let lietadlom a pod.

15,- €

Na rozšírenie vodičského preukazu

15,- €

Na predĺženie platnosti vodičského preukazu - dôchodci

15,- €

Pred nástupom na špecializačný kurz alebo skúšku

15,- €

Na zdravotný alebo športový preukaz

15,- €

Na koncesiu, licenciu alebo živnosť

20,- €

Na vedenie motorového vozidla a malého plavidla - nové vyhotovenie

25,- €

Pre držanie a nosenie zbraní a streliva, zbrojného pasu

40,- €

Potvrdenia, ktoré nevyžadujú vyšetrenia

 

Predĺženie platnosti zdravotného alebo športového preukazu

5,- €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre účely zdrav. prehliadky v súvislosti s prácou

2,- €

Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť občana

10,- €

Potvrdenie pre políciu spolu s vypísaním tlačiva

10,- €

Potvrdenie pre bytové, sociálne, kozmetické, diétne účely

10,- €

Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu (na základe platných zákonných noriem)

 

Preventívna prehliadka na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo PP 1x za 24 mesiacov hradenej ZP)

20,- €

Vstupná, mimoriadna, periodická, výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania   

20,- €

Preventívna prehliadka pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov (napr. SBS)

20,- €

Výkony pre komerčné poisťovne

 

Správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne

15,- €

Bodové ohodnotenie úrazu

15,- €

Iné výkony

 

Nepovinné očkovanie, nezarátaná cena očkovacej látky

10,- €

Aplikácia vysokodávkového VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 G v infúzii

40,- €

Infúzia podaná v ambulancii, plus doplatok za lieky

15,- €

Konzultácia v anglickom jazyku

30,- €

Konzultácia v slovenskom jazyku, každých začatých 10 min.

10,- €

Vyšetrenie nekapitovaného pacienta

15,- €

Vyšetrenie pacienta zo zahraničia, v anglickom jazyku 

40,- €

Zákon č. 577/2004 Z.z. v § 44 ods. 1 a ods. 2 zakazuje poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ZS) požadovať a podmieňovať poskytnutie ZS úhradou. ZS podľa tohto cenníka bude poskytvaná výlučne na základe slobodnej vôle pacienta vyjadrenej v jeho písomnej žiadosti, ktorú je povinný predložiť pred poskytnutím ZS. Bližšie informácie v ambulancii.