Objednávanie

Objednávanie: radi by sme upozornili, že na odbery krvi, preventívne prehliadky, podávanie infúzií a injekcií pacientov objednávame:

Emailom: info@muktamed.sk

Alebo telefonicky 0940655625, 02/52931866