Ambulancia

1. Objednávanie: každého pacienta objednávame na presne stanovený čas po telefonickej alebo emailovej konzultácii:

Emailom: info@muktamed.sk

Alebo telefonicky 0940655625, 02/52931866